Αίολος team?

Η ομάδα Αίολος μελετά, σχεδιάζει και διοργανώνει ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την συμμετοχή και επιμόρφωση ραδιοερασιτεχνών αλλά και την προώθηση του ραδιοερασιτεχνισμού στο ευρύτερο κοινό.

Οι ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες θα προωθούν τομείς που υστερούμε στη χώρα μας, όπως είναι τα μικροκύματα, οι κατασκευές, τα πειράματα στο διάστημα ή κοντά σε αυτό (near space experiment), η μελέτη της διάδοσης, διεξαγωγή παρουσιάσεων για τα παραπάνω και ότι προκύψει κατόπιν προτάσεων!  


Για τον παραπάνω σκοπό συνεργάζεται κατά περίπτωση με ραδιοερασιτέχνες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους και σωματεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με υπηρεσίες ή πολίτες, που είναι σε θέση να βοηθήσουν ή να διευκολύνουν την εκτέλεση ενός project από την ομάδα Αίολος.


Οι δραστηριότητες της ομάδας Αίολος θα γίνονται με την καλύτερη δυνατή οργάνωση, με έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, με καταμερισμό καθηκόντων, μέτρα προφύλαξης, μέτρα ασφάλειας και οργάνωση που θα πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα για κάθε ενδιαφερόμενο. Θα δίνεται δε πάντα δημοσιότητα τόσο σε ραδιοερασιτέχνες όσο και στο ευρύτερο κοινό.


Η ομάδα Αίολος δεν είναι ένας ακόμα σύλλογος! Είναι μια ομάδα που θα συνεργαστεί με κάθε σύλλογο της Ελλάδος για να φέρει εις πέρας την επιτυχή έκβαση ενός project.


Η ομάδα Αίολος θα καλεί εγκαίρως τους ραδιοερασιτέχνες να συμμετέχουν στα event's που διοργανώνει, ενώ θα δέχεται προτάσεις και ιδέες από κάθε ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτέχνη ή ρ/ε σύλλογο για διοργάνωση νέων δραστηριοτήτων.


Αυτονόητο θεωρείται το ότι ΔΕΝ υπάρχει χρηματική συνδρομή για τους συμμετέχοντες. Το κόστος των δραστηριοτήτων θα καλύπτεται αποκλειστικά από χορηγίες συναδέλφων ή επιχειρήσεων, στην περίπτωση δε που δεν υπάρχουν χορηγίες, από επιμερισμό του κόστους μεταξύ των μελών της οργανωτικής επιτροπής.


Στην οργανωτική επιτροπή μπορεί να συμμετέχει όποιος εκδηλώσει εγκαίρως ενδιαφέρον και μπορεί να αναλάβει έναν συγκεκριμένο τομέα του project, ενώ κάθε φορά θα ζητάμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εθελοντές και χορηγούς


Η ομάδα Αίολος δεν έχει λίστα τακτικών μελών. Αναλόγως του project κάθε φορά συσπειρώνει ομάδες ραδιοερασιτεχνών από όλη την Ελλάδα και ασχολείται με την εξέλιξη της δραστηριότητας. Σε περίπτωση αδράνειας αυτοδίκαια παύει να υφίσταται!