Συντονιστική ομάδα

Σωτήρης SV1QT
Συμμετείχε στον Αίολο-1 στην ετοιμασία του ΗΑΒ. Συμμετέχει στον Αίολο-2 στην ετοιμασία του ΗΑΒ και σαν χειριστής.Γιάννης SV1BJY
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως υπεύθυνος του team και ως τεχνικός στο Payload. Και στην ανάκτηση. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως υπεύθυνος του team, τεχνικός payload.
Βοήθησε στο ΗΑΒΕ ως κέντρο επικοινωνιών μεταξύ Λεχαίου-Αθήνας.
Μάνος SV1DAY
Εθελοντής στον Αίολο-1. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως υπεύθυνος της ομάδας ανάκτησης.
Βοήθησε στο ΗΑΒΕ στον χώρο απογείωσης επι τόπου στο Λέχαιο Κορινθίας.
Ντίνος SV3IEG
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως υπεύθυνος αλεξιπτώτου και γενικών καθηκόντων. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως χειριστής κατεύθυνσης κεραιοσυστήματος.

Χρήστος SV1NJX
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως υπεύθυνος APRS και ιστοσελίδας. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως υπεύθυνος APRS και 3g igate.
Οργάνωσε την συνεργασία με τους Βρετανούς για το ΗΑΒΕ.Κώστας SV1OAA
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως ταμίας του event, ως χειριστής και συμμετείχε στην ανάκτηση. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως ταμίας, υπεύθυνος εθελοντών και χειριστής.


Γιώργης SV3PJL
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως εθελοντής. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως υπεύθυνος ΗΑΒ και ως χειριστής.


Κώστας SV1QFB/3
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως εθελοντής. Συμμετέχει στον Αίολο-2 ως υπεύθυνος τροφοδοσίας και φωτοβολταϊκών. Κατασκευή ειδικού χειροκίνητου ιστού.Βαγγέλης SV1GZT
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως υπεύθυνος ΗΑΒ και στην συλλογή δεδομένων.Μάνος SV4PBH
Συμμετείχε στον Αίολο-1 ως υπεύθυνος εθελοντών και υπεύθυνος ΜΜΕ.